Oplossingsgericht werken


OPLOSSINGSGERICHT COACHING & THERAPIE

Oplossingsgericht, Solution Focused, Amsterdam, online, AikiContact, Carolina van Haperen

In oplossingsgericht coaching en therapie (Solution Focused Therapy & Coaching) help ik je met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het maken van actieve stappen. Jij bent de expert van de inhoud, en ik ga je helpen via heldere gespreksfasen.

In de therapie variant is er ruimte voor diepere processen van reflectie en integratie, terwijl de coaching variant sneller en concreter zicht wilt brengen op mogelijkheden en nieuwe stappen.

Over het algemeen zijn er minder sessies nodig dan bij probleem-gerichte therapie. Het is anders dan vanuit problemen oplossingen vinden, en ik ben ook niet degene die het antwoord weet of adviseert. In oplossingsgericht werken construeren we samen ideeën over problemen en oplossingen. Bruikbare ideeën zijn het resultaat van samen zoeken (sociaal constructivistische benadering).

 

Stappen in oplossingsgericht coaching en therapie om te zetten zijn o.a.:

  1. Bepaal waar jij op hoopt (create platform)
  2. Creëer de gewenste situatie (leap to the future)
  3. Zoek naar waar het al aanwezig was; uitzonderingen (utilize sources)
  4. Maak een volgende stap (take a next step)


Uitgangspunten die helpen zijn
:

  • Als iets niet werkt ga er mee door. Als het niet werkt doe iets anders.
  • Wat niet stuk is moet je niet maken.
  • De klasse van problemen behoort niet tot de klasse van oplossingen (=gewenste situatie)
  • Kleine stapjes leiden tot grote veranderingen
  • Geen enkel probleem is er altijd
  • De toekomst is zowel maakbaar als onderhandelbaar

Aanbod & logistiek:

Sessies zijn 1.15 uur

Kosten: zie pagina tarieven
Intake: gratis (telefonisch)

Locaties:
1. Helmersbuurt, Amsterdam-OW
2. Lindenlaan 75, Amstelveen

 

Aanmelden/info

 


Grondleggers van Solution Focused Therapy:

Oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld vanuit een pragmatisch oogpunt. Het is ontwikkeld door De Shazer, Berg en collega’s van het Brief Family Therapy Center in de Verenigde Staten. De oplossingsgerichte therapie is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie van cliënten, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem (Bakker & Bannink, 2008).
De hulpverlener stimuleert een cliënt om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost (Quick & Gizzo, 2007).
De basis van de oplossingsgerichte therapie ligt in het werk van Milton Erickson, de gezinssysteemtheorie en poststructurele, postmoderne of constructivistische ideologie (De Shazer, 1991, 1994; De Shazer & Berg, 1992 in Lewis & Osborn, 2004).