Vergoeding


Vergoeding van Mindfulness, ACT & Psychosociale therapie

Mindfulness ACT Amsterdam online vergoedingAikiContact biedt Mindfulness en ACT trainingen en psychosociale therapie aan in Amsterdam, Amstelveen en Online. Zowel de trainingen als therapie vallen bij veel verzekeraars onder vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringsdekkingen.
AikiContact is lid van de volgende beroepsverenigingen:
– Lid Mindfulness Register als gevorderd trainer in MBSR en MBCT
– Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN categorie 1).
– Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden (LVPW).
– Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
– Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden sessies e/o trajecten via de aanvullende dekking van de polisvoorwaarden.
Je ziet ze op de volgende websites terug:
Voor de LVPW, klik hier.
Voor de RBCZ, klik hier.
En voor de Mindfulness (VMBN-1 lid van belang), Zorgwijzer.nl klink hier.

Ik adviseer je contact op te nemen met de verzekeraar of assurantieadviseur voor nadere details en voorwaarden.
Kom je er niet uit, dan kijk ik graag met je mee in de polisvoorwaarden om te zien waar de therapie en/of training vergoed wordt.

 

Als trainer en therapeut vind ik het belangrijk dat een training en sessies betaalbaar zijn. Dit is een van de redenen dat ik mijn aansluiting bij de beroepsverenigingen (LVPW, RBCZ en VMBN 1) zeer serieus neem. Regelmatig zorg ik voor bij- en nascholing om mijn kennis, vaardigheden en expertise te vergroten. Het helpt mij mijn aanbod te verdiepen én te verbreden, zodat ik zo goed mogelijk kan afstemmen op de hulpvraag van de cliënt.

 


 

Kwaliteitsbewaking en klachtencommissie:

De aansluiting bij de beroepsvereniging LVPW houdt tevens in dat er een kwaliteitsbewaking van de therapeut en haar therapie (training) geldt.
Alle LVPW-leden moeten de kwaliteitscriteria die door de vereniging ontwikkeld zijn onderschrijven.
Elk lid is namelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en kwaliteitsbewaking.

De beroepsvereniging LVPW wil uiteraard goede kwaliteit leveren.
Daarom heeft ze een streng kwaliteitsbeleid geformuleerd dat bestaat uit de volgende facetten:
– Zorgvuldige selectie bij toelating (toelatingscriteria)
– Minimum eis aantal cliëntgebonden contacturen per jaar
– Permanente bij- en nascholingsverplichting
– Visitatiebezoek (praktijkbezoek/toetsing naleving criteria)
– Tweejaarlijkse toetsing bij de herregistratie
– Accreditatie van de verplichte scholing en opleiding
– Intervisie

Je ziet dat deze eisen zwaarwegend zijn voor de vergoeding die vanuit de verzekering mogelijk maakt. En met de extra koppeling aan de RBCZ zien verzekeraars de expertise en kwaliteit nog sterker gegrond om de therapie (training) die ik bied voor vergoeding in aanmerking te laten komen.Ik ben met mijn praktijk AikiContact als therapeut en trainer hierin erkend. Meestal heb ik vaak veel te veel opleidingspunten, omdat ik het heel fijn vind om op de hoogte te blijven van mijn vakgebied in ACT en Mindfulness. Daarnaast zoom ik graag in op speciale thema’s, zoals slaap, trauma-sensitive, trauma-informed, depressie, burn-out versus overspannen. Hierin zie ik dan zowel het functioneren in privé sfeer als in werk en andere levensdomeinen cruciaal.

 

Andere commissies

Voor informatie over de LVPW Klachtencommissie verwijzen wij je naar: http://www.lvpw.nl.
Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). http://www.tcz.nu.
Dus ook hier zie je dat er goede kwaliteitsbewaking is.

 

Door het lidmaatschap van Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) voldoe ik met mijn therapie en training aan de eisen gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 


Wat is een AGB-code?

Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. In mijn nota’s vermeld ik altijd mijn AGB-code, lidmaatschap nummers en vergoedingscode. Dit hebben verzekeraars altijd nodig bij de declaratie.

 


lvpw vergoeding aikicontact

vmbn vergoeding aikicontact carolina van haperenAikiContact is lid van SCAG

 

RBCZ vergoeding