Vergoedingen


Vergoeding van Mindfulness, ACT & Psychosociale therapie

AikiContact biedt Mindfulness en ACT trainingen en psychosociale therapie aan in Amsterdam Oudwest en Amstelveen.

AikiContact is lid van de volgende beroepsverenigingen:
– Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN).
– Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden (LVPW), met AGB-code.
– ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
– Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden sessies e/o trajecten via de aanvullende dekking van de polisvoorwaarden.
Verzekeringsmaatschappijen die de beroepsvereniging LVPW hebben goedgekeurd kun je terugvinden op https://lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar.
Voor de RBCZ vindt je op http://www.rbcz.nu/vergoedingen.html ook verzekeraars die willen vergoeden.

Ook de mindfulness training MBCT/MBSR, of mindfulness-based counseling sessies, worden door sommige verzekeraars vergoed vanuit aanvullende polisvoorwaarden.

We adviseren je contact op te nemen met de verzekeraar of assurantieadviseur voor nadere details en voorwaarden. Kom je er niet uit, dan kijk ik graag met je mee in de polisvoorwaarden.

 

Als trainer en therapeut vind ik het belangrijk dat een training en sessies betaalbaar zijn. Dit is een van de redenen dat ik mijn aansluiting bij bovengenoemde beroepsverenigingen zeer serieus neem. Regelmatig zorg ik voor bij- en nascholing om mijn kennis, vaardigheden en expertise te vergroten. Het helpt mij mijn aanbod te verdiepen én te verbreden, zodat ik zo goed mogelijk kan afstemmen op de hulpvraag van de cliënt.

 

Vergoeding via de Amersfoortse (2020):

De Amersfoortse vergoedt vanuit de aanvullende verzekering niet alleen de mindfulness training, ook de ACT training als deze verzorgd wordt door een trainer van SeeTrue! En dat ben ik dus :o)

  • Ben je ondernemer of zzp-ers en verzekert bij de Amersfoortse met de speciale dekking van de Doorgaanverzekering, dan ontvang je per kalenderjaar een bedrag van €500 voor een ACT training of mindfulness training.
  • Voor particulieren met een extra of uitgebreide aanvullende verzekering is de vergoeding €100 per kalenderjaar.

 


 

Kwaliteitsbewaking en klachtencommissie:

De aansluiting bij de beroepsvereniging LVPW houdt tevens in dat er een kwaliteitsbewaking van de hulpverlener/counselor geldt.
Alle LVPW-leden moeten de kwaliteitscriteria die door de vereniging ontwikkeld zijn onderschrijven. Elk lid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en kwaliteitsbewaking.
Wij willen als beroepsvereniging kwaliteit leveren. Daarom heeft de LVPW een streng kwaliteitsbeleid geformuleerd dat bestaat uit de volgende facetten:
– Zorgvuldige selectie bij toelating (toelatingscriteria)
– Minimum eis aantal cliëntgebonden contacturen per jaar
– Permanente bij- en nascholingsverplichting
– Visitatiebezoek (praktijkbezoek/toetsing naleving criteria)
– Tweejaarlijkse toetsing bij de herregistratie
– Accreditatie van de verplichte scholing en opleiding
– Intervisie

 

Voor informatie over de LVPW Klachtencommissie verwijzen wij je naar: http://www.lvpw.nl.
Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). http://www.tcz.nu.

 

Door het lidmaatschap van Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) voldoet AikiContact/Carolina van Haperen aan de eisen gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 


Wat is een AGB-code?

Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Steeds meer zorgverzekeraars keren niet uit wanneer een zorgprofessional geen AGB-code heeft.

 


logo rbcz

AikiContact is lid van SCAG